Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A Kréné Pszichoterápiás Rendelő (továbbiakban: Adatkezelő, szolgáltató) (www.krene.hu) ezúton tájékoztatja a Weboldal látogatóit (továbbiakban: Érintett) a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról.

Adatkezelő és a weboldal üzemeltetője:

Kardos-Campos PszichoterápiásBt.

székhely:     1037 Budapest Toboz utca 9.

adószám:     25436527-1-41

email-cím: krenerendelo@gmail.com

Telefonszám: 0631 784 1137

 1. Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltató kizárólag a tevékenységei jogszerű működéséhez, illetve a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatokat kezeli. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A Kréné Rendelő az Érintettek adatait az Info tv. -nek (2011. évi CXII.) és a GDPR rendeletnek (EU 2016/679) megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek nem adja ki - kivételt képez ez alól a jogszabályi kötelezettség, hatósági határozat, vagy bírósági megkeresés alapján, előzetes tájékoztatás után történő adattovábbítás.
 2. Az adatkezelés célja: Az adatkezelő a weboldalon kizárólag szolgáltatásra jelentkezés és kapcsolattartás céljából gyűjt adatokat. Ezekhez kéri az Érintett hozzájárulását, amihez a honlap és a szolgáltatások igénybevételével az adatok tulajdonosa hozzájárulását adja. Az Érintett az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt.
 3. (Szolgáltatás létrejötte esetén a Rendelői adatvédelmi eljárás érvényes, melyről külön tájékoztatjuk az Érintetteket.)
 1. Az adatkezelés időtartama: az adatok tárolása törvényi kötelezettségek szerint törté Amennyiben a kapcsolat felvételén túl szolgáltatás igénybevétele (beleértve a várólistára kerülést) nem történik, az adatok nem kerülnek megőrzésre, a váltott e-maileket Érintett kérésre törli. Szolgáltatás igénybevétele esetén az adatok a hatályos jogszabályoknak megfelelő ideig kerülnek tárolásra.
 1. Adatkezelő és egyéb adatfeldolgozók

  Adatkezelő: Kardos-Campos Bt.

  Egyéb adatfeldolgozók:

  Tárhely szolgáltató:https://tarhely.eu/kapcsolat

  Levelezőrendszer: Google Inc. (https://policies.google.com/terms?hl=hu-HU)

  Adattárolás: Tresorit AG (https://tresorit.com/legal/privacy-policy).

  Adatfeldolgozó: Rendelői asszisztens (rendelői tel.szám: 0631 784 1137; rendelői email cím: krenerendelo@gmail.com).

  Az adatfeldolgozó felé az adattovábbítás külön hozzájárulás nélkül történik.

 1. Érintett jogai és jogorvoslati lehetősége
  Érintett bármikor visszavonhatja vagy korlátozhatja hozzájárulását a kapcsolatfelvételkor megadott adatai kezelésére vonatkozóan, ha ez nem mond ellent a törvényi szabályozásnak. Ha nem valósult meg szolgáltatásnyújtás, Érintett kérheti az adatai törlésé

      Érintett a jogai megsértése esetén az alábbi hatósághoz fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH). Elérhetőségei:                     1125       Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; tel.: 06-1/391-1400)