ÜDVÖZÖLJÜK A

Kréné Pszichoterápiás Rendelőben

A Kréné Pszichoterápiás és Pszichoanalitikus Rendelő 2016-ban nyílt meg, ahol felnőtt és gyermek páciensek számára nyújtunk ambuláns pszichoterápiás ellátást. Alapítói Kardos Tímea és Campos J. Anna.

Rendelőnk intézményi rendszerű felépítése biztonságos és átlátható kereteket biztosít a hozzánk érkező páciensek számára. Vegyes profilunk lehetővé teszi, hogy különféle korosztályok terápiás segítségben részesüljenek: gyerek, serdülő és felnőtt egyéni terápiák mellett párok és családok is hozzáférhetnek pszichoterápiás támogatáshoz.

Névválasztásunk az antik bölcseletből merítve fejezi ki törekvésünket és szemléletünket. Kréné, ez az ógörög kifejezés, a Kút és a Forrás szimbóluma, mely a megtalált kutat, a mélyben megbúvó vizet jelképezi, amely először megcsillan, majd forrásként tör fel. Ebből lesz a kút, amelyből meríthetünk, a mélység, amelyhez hozzáférve megkönnyebbülünk. Mindez összhangban van pszichoanalitikus munkamódunkkal, a befelé figyelés, a kapcsolatból merítkezés, mélyből való felszínre hozás folyamataival: a belátás örömével

Szakmai minőségbiztosítás

Rendelőnkben nagy hangsúlyt helyezünk a színvonalas szakmai ellátásra. Ezt biztosítja a rendszeres és eseti szakmai szupervízió, illetve a különféle szakterületek rendszeres külső szupervíziója szakmailag elismert, kiképző terapeuták által. Rendelőnkben szakvizsgával, illetve módszerspecifikus vizsgával, felnőtt és gyermek klinikumban szerzett gyakorlati háttértapasztalattal rendelkező szakemberek dolgoznak, akik rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, nemzetközi és hazai szinten előadásokat tartanak, oktatnak és publikációkat jelentetnek meg.

Rendelőnk érvényes ANTSZ engedéllyel rendelkezik.

Rendelői titoktartás

Lélektani, terápiás munka elképzelhetetlen bizalom nélkül, melynek fontos része a terapeutákra vonatkozó titoktartás. Az általános orvosi titoktartás szerint a terapeuta nem oszthat meg másokkal semmilyen a terápián elhangzó bizalmas információt, és a terápiába járó személyét, adatait is védi. Vagyis nem tudathatja senkivel, hogy terápiába jár az illető, adatait az adatkezelés szabálya szerint őrzi. Ez alól hatósági, bírósági vagy rendőrségi megkeresés, vagy az ön- illetve közveszélyeztetés állapota oldja fel a terapeutát.
Az általános titoktartás módja kiegészül bizonyos körülmények által. Rendelői szinten pl az adatokat a rendelő őrzi. Számlán szereplő adatokat a megbízott könyvelő is láthatja, de a titoktartás rá is vonatkozik. A rendelőben zajló esetmegbeszélők résztvevői is titoktartási kötelezettséggel tartoznak. Ha a terápiás folyamat során párhuzamosan másik kezelő (pl pszichiáter) is belép, a kezelők közti kapcsolatfelvétel fontossá válik a páciens érdekében, és ekkor a titoktartás is ott zárul. A kezelők közti konzultációról a páciensnek mindig tudnia kell, ennek átbeszélése a terápia részét képezi. Szakvélemény megosztása fontos lehet.

Gyermekek és serdülők terápiája esetén is ezek a szabályok érvényesek minden résztvevőre, tehát a szülőkre is, az általános orvosi titoktartás, adatvédelem. Mivel itt az egész családdal van kapcsolatban a kezelő, de a gyermek, serdülő van fókuszban, a terapeuta igyekszik egy bizalmas légkört kialakítani páciensével. A gyermek-serdülő terápia fontos részét képzi a szülőkkel való együttműködés, rendszeres konzultáció is. A terapeuta nem konkrétan mondja el a terápiában megosztott bizalmas információkat, fantáziákat, stb., de átláthatóan közvetít arról, mi zajlik a gyermekben, milyen problémákkal, konfliktusokkal küzd kapcsolataiban. Ha ön- vagy közveszélyesség merül fel, ott a szülők szorosabb bevonása nagyon fontos. Ha a terápia során más szakember bevonása merül fel, a kezelők kapcsolata szükségessé válhat, pszichiáter esetén kifejezetten elengedhetetlen, a szülőknek ezt biztosítaniuk kell, illetve a szakvélemények megosztását is. A szakemberek közt a titoktartás zárul, a szülőket a konzultációról tájékoztatni kell.
Szélsőséges helyzetben, ha a felmérő szakasz vagy terápia során a gyermek vagy serdülő veszélyeztetettsége felmerül, és a szülőkkel ebben nem lehetséges az érdemi együttműködés, a terapeuta jogszabályi kötelezettsége a megfelelő gyermekvédelmi szervnél ezt jelezni.

Adatkezelés

Rendelői adatkezelés

Rendelőnk nagy hangsúlyt fektet pácienseink adatainak biztonságára. Csak olyan személyes adatokat kérünk pácienseinktől, melyek az azonosítás, kapcsolattartás és számlázás céljából kerülnek felhasználásra.

A rendelő weblapján adatkezelési tájékoztató informálja a Felhasználókat a weblapon keresztül esetlegesen megadott adatokkal kapcsolatban. A későbbiekben az Adatkezelő emailben kérhet adatokat a Jelentkezőktől önkéntes alapon. A kért adatok az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A Kréné Rendelő a Jelentkezők adatait az Info tv. -nek (2011. évi CXII.) és a GDPR rendeletnek (EU 2016/679) megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek nem adja ki - kivételt képez ez alól a jogszabályi kötelezettség, hatósági határozat, vagy bírósági megkeresés alapján, jelzési kötelezettség esetén előzetes tájékoztatás után történő adattovábbítás, illetve más szakemberrel való együttműködésnél a Jelentkező tudtával és beleegyezésével. Az adatok tárolásának célja: amennyiben Jelentkező igénybe veszi szolgáltatásainkat, a szolgáltatás létrejöttéhez, tájékoztatás, azonosítás, kapcsolattartás, számlázás biztosítása miatt szükséges. Ilyenkor a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását (pl könyvelő felé) jogszabályok teszik kötelezővé, amelyről külön értesítjük ügyfeleinket az Adatekezelési nyilatkozat formájában, melynek elfogadását kérjük a Jelentkezőktől, és a személyes találkozás alkalmával a titoktartásról is tájékoztatjuk. A 18. életévét be nem töltött személy adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők.

Az Adatkezelő az adatkezelés során mindvégig köteles gondoskodni a kezelt személyes adatok észszerűen elvárható legmagasabb szintű biztonságáról (adatbiztonság elve). Ezt az elvet megerősítve az Adatkezelő 2020. január 1-től az adatokat, az általa vásárolt, extra biztonságot nyújtó Tresorit, felhőalapú titkosított fájltároló adatbázisában rögzíti. Az azonosításhoz 3 számjegyű kódot alkalmazunk. Az adatokat az Adatkezelő viszi fel a titkosított rendszerbe. A személyes adatok így, közvetlen hozzáféréssel nem azonosíthatók, illetéktelenek számára nem hozzáférhetők.

Egészségpénztár

Rendelőnk az alábbi egészségpénztárakkal áll szerződésben:

OTP Egészségpénztár

Prémium Önkéntes Egészség és Önsegélyező Pénztár

Prémium Egészségpénztár

Generali Egészség és Önsegélyező Pénztár

MKB-Pannónia Egészség és Ösegélyező Pénztár

Allianz Egészség és Önsegélyező Pénztár

Vitamin Egészségpénztár

Új Pillér Egészség és Önsegélyező Pénztár

Patika Egészségpénztár

Kapcsolat

Kapcsolat felvétele