Image

Juhász Dániel

Klinikai szakpszichológus, képzésben lévő családterapeuta és EFT (Érzelem Fókuszú Terápia) terapeuta vagyok. Pszichológus diplomámat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szereztem interperszonális és interkulturális szakirányon. Szakmai munkámat a családsegítés és a gyermekvédelem területén kezdtem, ahol változatos szociális és kulturális hátterű gyerekekkel és családokkal dolgozhattam. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatnál töltött éveimben az analitikus szemléletű gyermekpszichoterápiák világában mélyültem el, miközben magánrendelés keretein belül felnőttekkel is elkezdtem foglalkozni. Később a magán- és állami egészségügyben szereztem tapasztalatokat. Az utóbbi években inkább a felnőtt pszichoterápiák és párterápiák felé orientálódtam, de a Budai Gyermekkórház Mozgásszervi Rehabilitációs osztályán továbbra is dolgozom gyermekekkel és szüleikkel is. A Krénében felnőtt pszichoterápiát és EFT szemléletű párterápiákat vállalok, illetve serdülőkkel foglalkozom.

Munkám során hangsúlyos a személyiségtényezők, a kapcsolati élmények és a környezeti hatások közti összefüggések keresése és azonosítása. Szemléletemben nagy hangsúlyt kap a fejlődési perspektíva. Ez azt jelenti, hogy az egyéni terápiára hozott nehézségek és testi-lelki tünetek hátterében rejlő elakadásokat, adott esetben traumatikus életeseményeket keressük és azonosítjuk. Ezeket kötjük össze az egyéni élettörténet fontos eseményeivel, a kapcsolatokban szerzett tapasztalatokkal, valamint a személyiséget a fejlődés során ért belső és külső egyéb hatásokkal. A múlt feltárása azzal a céllal történik, hogy a jelen és jövő nehézségei érthetőbbé, ezáltal kezelhetővé váljanak, a megküzdési módok eszköztára pedig bővüljön az önismereti munka által. Meggyőződésem, hogy a tüneteknek általában meghatározott funkciója van. Ezek megértése, helyettük új eszközök keresése kulcsfontosságú a tartós gyógyulás és lelki fejlődés szempontjából.

Párterápiás tevékenységem során az Érzelem Fókuszú Terápia (EFT) módszerével dolgozom. Ez a módszer általában hatékony eszköze a negatív kapcsolati minták és ismétlődő „forgatókönyvek” átformálásának, ezáltal a párkapcsolati problémák megoldásának. A módszer a dinamikus szemléletű pszichoterápiákra is nagy hatást gyakorló kötődéselméleten alapul és az érzelmek különböző szintjeit (elsődleges és másodlagos érzések) és az érzelemszabályozást helyezi középpontba. A módszer jól követhető lépésekkel igyekszik változást elérni az alapvető párkapcsolati dinamikában, miközben az egyéni önismeretre is hatást gyakorol azáltal, hogy dolgozik a pár tagjainak korábbi kapcsolati tapasztalataival. Ezek által érthetőbbé válik a kapcsolati nehézségek tudattalan érzelmi háttere, majd ezekre támaszkodva alakulhatnak ki újfajta kapcsolati minták és működésmódok.

Szakképzettségek:

2013 - Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Pszichológia (MA)

2015 - Családterápiás képzés (folyamatban)

2019 - Pécsi Tudományegyetem – klinikai- és mentálhigiéniai szakpszichológus

2019 - EFT Externship alapképzés

Munkahelyek:

Budai Gyermekkórház Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály

Metronóm EFT-Műhely

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológiai Intézet (óraadó oktató)

Horizont Rendelő

FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat