Image

Mirza Oleksandra

Клінічний психолог, психоаналітикіня IPA, дитячий та підлітковий психоаналітик
IPA, психотерапевтка Ранніх дитячо-батьківських відносин (PIP), президент
Українського психоаналітичного товариства (УПО), викладач у навчальному
проекті Міжнародної психоаналітичної асоціації (IPA) з дитячого та підліткового
психоаналізу.
Пройшла стажування: у Центрі Анни Фрейд (Великобританія) – «Рефлексивна
функція батьків» та «Психотерапія ранніх дитячо-батьківських відносин», у
Німеччині – «Психологічна діагностика дітей раннього віку».

Клинический психолог, психоаналитик IPA, детский и подростковый
психоаналитик IPA, психотерапевт Ранних детско-родительских отношений 
(PIP), президент Украинского психоаналитического общества (УПО),
преподаватель в обучающем проекте Международной психоаналитической
ассоциации (IPA) по детскому и подростковому психоанализу.
Прошла стажировку: в Центре Анны Фрейд (Великобритания) – «Рефлексивная
функция родителей» и «Психотерапия ранних детско-родительских
отношений», в Германии – «Психологическая диагностика детей раннего
возраста».