Image

Nagy Roland

Nagy Roland vagyok, gyermek és ifjúsági klinikai szakpszichológus, gyógypedagógus. Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus végzettséget a Pécsi Tudományegyetemen szereztem, gyógypedagógus végzettségemet az ELTE autizmus spektrum pedagógiája és pszichopedagógia szakirányain. 

Tanulmányaim és munkám során megtapasztalhattam mindkét segítő szakma sokoldalúságát, összetettségét, szépségeit és kihívásait egyaránt. Betekintést nyertem többek között gyermekekkel folyó pszichoterápiás munkába, autizmus spektrum zavarral élő gyermekek és felnőttek ellátásába, és egy gyermekotthon életébe és feladataiba. Részt vettem felnőtt pszichiátriai osztályos munkában, ahol társasjáték-foglalkozást is tartottam.

Diplomám megszerzését követően egy fővárosi pedagógiai szakszolgálatnál kezdtem el dolgozni gyermekpszichológusként, ahol azóta is segítem a hozzám forduló családokat. Elsősorban gyermekeknek és serdülőknek tartok egyéni pszichodinamikus szemléletű terápiát, de dolgoztam kisgyermekes családokkal, és foglalkozom fiatal felnőttekkel is. Az egyéni munka mellett tapasztalatot szereztem kisiskoláskorú gyerekek csoportos (dinamikus szenzoros integrációs) terápiájában is, ahol a kapcsolatok és a szabad játék mellett a mozgás felszabadító és gyógyító hatását élhettem át.

Szemléletemben a pszichodinamikus megközelítés az irányadó, de nyitott vagyok más elméletek, irányzatok felé is. A közös munka során az aktuális nehézségek, problémák hátterében rejlő tudattalan okok feltárása és azonosítása, a tünetek megértése mellett fontos számomra a klienssel, szülővel való kapcsolat és az abban átéltek is. A terápiás alkalmak során törekszem olyan biztonságos, elfogadó légkört teremteni, melyben lehetőség nyílik a szabad játékra és/vagy gondolkodásra, ezáltal a mélyebb megértésre, változásra. Hangsúlyosnak tartom a terápiás kapcsolatban átélt élményeket, tapasztalatokat és a velük való munkát. A gyermekekkel folytatott terápiás munkám részét képezi a szülőkkel való közös gondolkodás is gyermekük jobb megértése, a szülő-gyerek kapcsolat javítása érdekében.

Fontosnak tartom a folyamatos továbbképződést, szakmai fejlődésem érdekében részt veszek konferenciákon, szakmai előadásokon és képzéseken. A rendszeres szupervízió, az esetmegbeszélő csoportok, és pszichoanalitikus sajátélményű önismeretem szintén segíti munkámat és formálja gondolkodásomat, szemléletemet.