Image

Érzelem Fókuszú Párterápia (EFT)

Az Érzelem Fókuszú Terápia (EFT) egy olyan párterápiás módszer, amely ötvözi a kötődéselméletet, a humanisztikus terápiát, és a klasszikus pár- és családterápiás módszerek alapját képező rendszerszemléletet. A módszer jól követhető lépésekkel idéz elő változást a párkapcsolati dinamikában, miközben az egyéni önismeretre is jelentős hatást gyakorol, azáltal, hogy jobban érthetővé teszi az egyének korábbi kapcsolati tapasztalatainak összefüggéseit a jelen problémáival. A kötődéselmélet szerint az emberek veleszületett kapcsolódási igénnyel rendelkező, társas lények. E kapcsolati igényeink mentén kimondható, hogy mindannyian kapcsolatban fejlődünk, és hogy természetünknél és eredendő kapcsolati igényeinknél fogva „huzalozva” vagyunk a kötődésre, a biztonságot jelentő közelség kialakítására más személyekkel. Az EFT modellje az érzelmek különböző szintjeit és az érzelemszabályozást helyezi középpontba.

Az EFT párterápia során a probléma felvázolását követően a pár tagjai a terapeuta segítségével azonosítják a párkapcsolatban gyakran megjelenő, forgatókönyv-szerűen ismétlődő interakciókat és az ezekhez fűződő tudatos és tudattalan érzéseket. Ezek hátterében általában fellelhetőek azok a kötődési szükségletek is, amelyekre koncentrálva pozitív interakciós ciklusok alakíthatók ki a korábbi negatív ciklusok (forgatókönyvek) helyett. A ciklusok megértése tehát központi jelentőségű, ugyanis ezek a visszatérő viselkedések, illetve a hozzájuk kapcsolódó érzések forgatókönyvszerű ismétlődése okozza általában a szenvedést, az elakadásélményt és a frusztrációt a párkapcsolatban. Ezeknek a rögzült viselkedési mintáknak a feloldása érdekében a terápia fókuszába nem az egyéni viselkedést vagy valamelyik személyt állítja a terapeuta, hanem az interakciók rejtett szintjeinek megértése a közös cél. A közös tudásra alapozva pedig lehetővé válik, hogy új megoldások jöjjenek létre a régi problémákra. 

A folyamat elején fontos szempont, hogy az esetlegesen felmerülő heves viták és konfliktusok lecsillapodjanak, teret adva a mélyebb megértésnek és a változásnak a terápiás térben. Mindezt a folyamatot a terapeuta aktívan kíséri és facilitálja, segítve a kommunikáció újfajta módjainak kialakítását, illetve a létrejövő pozitív interakciós ciklusok stabilizálását, amelyeket a pár tagjai egy idő után már a terapeuta jelenléte és közreműködése nélkül is képesek lesznek működtetni a mindennapok során.

Az EFT ülések heti rendszerességgel zajlanak 55-60 perces ülések formájában, a pár mindkét tagjának jelenlétével.