Image

Péntek Orsolya

Péntek Orsolya vagyok, pszichológus, gyermek és ifjúsági klinikai szakpszichológus.

Pályám gyermekekkel, kamaszokkal és szüleikkel való munkával indult, mely tapasztalat és gyakorlat fontos maradt később a felnőtt klienseimmel való munkában is.

A gyerekekkel való munkát iskolában kezdtem, mely a gyerekek egyéni megsegítésén túl, gyakran osztályközösségekkel, tanári közösséggel való munkát is jelentett. A közösséghez való tartozás és az abban megjelenő értékek vagy épp konfliktusok meghatározó volta később is fontosak maradtak a szemléletem formálódásakor. Szocioterápiás képzésem során az egyének egymással való összekapcsolódásának segítése és ezen keresztül „az egész több, mint a részek összessége” elvének nagyon élő és mindannyiunk számára fontos gyakorlatával foglalkoztam. Ezért is fontos és megtisztelő számomra a Kréné Pszichoterápiás Rendelőben dolgozni, ahol a csapatmunka és a szakmai tudás megosztása fontos értékek.

Mindemellett a munkám során az egyéni, belső folyamatokra is nagy hangsúlyt fektetek, melyben a saját, több éven át tartó önismereti munkában való részvételem fontos tapasztalatot nyújt, továbbá a Pedagógiai Szakszolgálatban eltöltött időszak is, ahol rendkívül sokféle problémával jelentkező gyermekkel, fiatallal volt lehetőségem találkozni. Úgy vélem, hogy életutunk során számos nehézséggel, küzdelemmel nézünk szembe, melyet olykor segítő kapcsolatra támaszkodva könnyebben, a nehézségből, krízisből megerősödve vagyunk képesek megoldani. Pszichológusi munkám során megtapasztalhattam, hogy a klienseim számára az átlátható szaktudáson  túl a
legfontosabb, amit nyújtani tudok, az értő, megértő jelenlét. Beláthatatlan értéket jelent számomra annak megtapasztalása, ahogy a velem szemben ülő fél érzései, gondolatai, és megoldási módjai a megjelenhetnek ebben a légkörben, és háttérbe szorulhatnak mindazok, melyek akadályozzák őt.
Szemléletemben nonverbális eszközök, művészetterápiás elemek is fontos helyet foglalnak el. Ahogy a gyerekek ösztönösen képesek rajzban kifejezni, amit szóban nem tudnak, úgy vélem a kamaszok, felnőttek számára is hozzáférhető rajz, zene, vagy akár a kreatív írás során mind az az erőforrás, ami facilitálja, támogatja, érthetőbbé teszi a belső folyamataikat. A belső munkát egyszerre tekintem megkönnyebbülést hozó folyamatnak és kitartást igénylő küzdelmes útnak, de mindenekelőtt a kettő integrációjaképp, az egyén sajátos kibontakozásának.

Tanulmányaim:
 2022 Klinikai és mentálhigiéniai pszichológus szakképzés (gyermek- és ifjúsági szakpszichológus)
 2016 Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia szak
 2018 Szocioterápia képzés
 2015 Művészeti terápia képzés
 2013 Autogén tréning képzés

Munkahelyeim:
 2015-2016 Családok átmeneti otthona, Budapest
 2016-2017 Farkasréti és Gazdagréti Általános Iskola, Budapest
 2017-2018 PMPSZ: Megyei Szakértői Bizottság, Székesfehérvár
 2018 - FPSZ: Óbudai Pedagógiai Szakszolgálat
 2021 - magánrendelés