Image

Péntek Orsolya vagyok, pszichológus, gyermek és ifjúsági klinikai szakpszichológus.

Pályám gyermekekkel, kamaszokkal és szüleikkel való munkával indult, mely tapasztalat és
gyakorlat fontos maradt később a felnőtt klienseimmel való munkában is.

A gyerekekkel való munkát iskolában kezdtem, mely a gyerekek egyéni megsegítésén túl, gyakran
osztályközösségekkel, tanári közösséggel való munkát is jelentett. A közösséghez való tartozás és
az abban megjelenő értékek vagy épp konfliktusok meghatározó volta később is fontosak maradtak
a szemléletem formálódásakor. Szocioterápiás képzésem során az egyének egymással való
összekapcsolódásának segítése és ezen keresztül „az egész több, mint a részek összessége” elvének
nagyon élő és mindannyiunk számára fontos gyakorlatával foglalkoztam. Ezért is fontos és
megtisztelő számomra a Kréné Pszichoterápiás Rendelőben dolgozni, ahol a csapatmunka és a
szakmai tudás megosztása fontos értékek.

Mindemellett a munkám során az egyéni, belső folyamatokra is nagy hangsúlyt fektetek, melyben a
saját, több éven át tartó önismereti munkában való részvételem fontos tapasztalatot nyújt, továbbá a
Pedagógiai Szakszolgálatban eltöltött időszak is, ahol rendkívül sokféle problémával jelentkező
gyermekkel, fiatallal volt lehetőségem találkozni. Úgy vélem, hogy életutunk során számos
nehézséggel, küzdelemmel nézünk szembe, melyet olykor segítő kapcsolatra támaszkodva
könnyebben, a nehézségből, krízisből megerősödve vagyunk képesek megoldani. Pszichológusi
munkám során megtapasztalhattam, hogy a klienseim számára az átlátható szaktudáson  túl a
legfontosabb, amit nyújtani tudok, az értő, megértő jelenlét. Beláthatatlan értéket jelent számomra
annak megtapasztalása, ahogy a velem szemben ülő fél érzései, gondolatai, és megoldási módjai a
megjelenhetnek ebben a légkörben, és háttérbe szorulhatnak mindazok, melyek akadályozzák őt.
Szemléletemben nonverbális eszközök, művészetterápiás elemek is fontos helyet foglalnak el. Ahogy a
gyerekek ösztönösen képesek rajzban kifejezni, amit szóban nem tudnak, úgy vélem a kamaszok,
felnőttek számára is hozzáférhető rajz, zene, vagy akár a kreatív írás során mind az az erőforrás, ami
facilitálja, támogatja, érthetőbbé teszi a belső folyamataikat. A belső munkát egyszerre tekintem
megkönnyebbülést hozó folyamatnak és kitartást igénylő küzdelmes útnak, de mindenekelőtt a kettő
integrációjaképp, az egyén sajátos kibontakozásának.

Tanulmányaim:
 2022 Klinikai és mentálhigiéniai pszichológus szakképzés (gyermek- és ifjúsági
szakpszichológus)
 2016 Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia szak
 2018 Szocioterápia képzés
 2015 Művészeti terápia képzés
 2013 Autogén tréning képzés

Munkahelyeim:
 2015-2016 Családok átmeneti otthona, Budapest
 2016-2017 Farkasréti és Gazdagréti Általános Iskola, Budapest
 2017-2018 PMPSZ: Megyei Szakértői Bizottság, Székesfehérvár
 2018 - FPSZ: Óbudai Pedagógiai Szakszolgálat
 2021 - magánrendelés

Péntek Orsolya